1. Giới Thiệu

1.1 Bầu Cua Offline là website được thành lập nên với mục đích lập trình game, hack (mod) các bản game Casino trên nền tảng Android hướng đến mục đích giải trí và thư giãn.

1.2 Game casino là Game cờ bạc điện tử trên mạng dành cho người từ đủ 18 (mười tám) tuổi trở lên (18+); theo quy định của pháp luật Việt Nam, trường hợp Bạn chưa đủ 18 (mười tám) tuổi, bạn không được phép sử dụng Sản Phẩm này.

1.3 Trước khi sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần đọc, hiểu rõ và đồng ý với toàn bộ Điều Khoản Sử Dụng này (bao gồm cả yêu cầu về độ tuổi), đặc biệt là những điều khoản miễn trừ hoặc hạn chế trách nhiệm của Bầu Cua Offline, những điều khoản hạn chế đối với quyền lợi của Bạn cũng như điều khoản riêng biệt khác

1.4 Trường hợp Bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản, điều kiện nào trong Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn vui lòng không sử dụng Game casino và ngay lập tức đóng, gỡ bỏ hoàn toàn Sản Phẩm ra khỏi thiết bị của Bạn.

1.5 Việc Bạn tham gia, sử dụng game casino được hiểu là Bạn đồng ý với toàn bộ các điều khoản, điều kiện của Điều Khoản Sử Dụng này, cũng như các điều khoản khác được Điều Khoản Sử Dụng này viện dẫn đến, cùng với các bản sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm.

2. Định Nghĩa

Trong phạm vi của Điều Khoản Sử Dụng này, các từ, cụm từ viết hoa sẽ được hiểu như được định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh buộc phải hiểu khác đi.

2.1 “Game” hoặc “Sản Phẩm”: là Game điện tử trên mạng Bầu Cua Offline.

2.2 “Trang Chủ Của Bầu Cua Offline”: là https://baucuaoffline.com/

2.3 “Quy Định Game”: là các điều khoản, điều kiện được quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này và/hoặc các thông báo, tin tức trong Game được Bầu Cua Offline thông báo trong Game và/hoặc tại Trang Chủ Của Game.

2.4 “Dữ Liệu”: là các nội dung/thông tin được tạo/sinh ra trong quá trình Bạn tham gia, sử dụng Game được máy chủ (server) của Game ghi nhận lại.

2.5 “Thông Tin Cá Nhân”: là các thông tin nhằm định danh một cá nhân cụ thể như được ghi nhận tại Điều 4 của Điều Khoản Sử Dụng này.

3. Tài Khoản Và Đăng Nhập

Để sử dụng một số Game online, Bạn có thể sẽ cần có tài khoản để đăng nhập vào Game. Việc tạo tài khoản và đăng nhập vào Game có thể thực hiện thông qua một trong các cách thức sau:

3.1 Sử dụng tài khoản trên website Bầu Cua Offline. Trong trường hợp này, Bạn cần phải có tài khoản Bầu Cua Offline; bên cạnh việc tuân thủ Điều Khoản Sử Dụng này, Bạn còn phải tuân thủ đầy đủ Quy chế sử dụng Bầu Cua Offline tại đường dẫn (link): https://baucuaoffline.com/privacy-policy/

3.2 Sử dụng tài khoản Zalo hoặc tài khoản liên kết (Google, Facebook) (sau đây gọi là “Tài Khoản Liên Kết”). Tùy từng thời điểm, Game có thể cho phép bạn sử dụng Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập, tuy nhiên Bạn tuân thủ đẩy đủ Điều Khoản Sử Dụng này, và điều khoản sử dụng của Zalo hoặc nhà cung cấp dịch vụ nơi bạn khởi tạo Tài Khoản Liên Kết, đồng thời cam kết chịu trách nhiệm về việc sử dụng các Tài Khoản Liên Kết để đăng nhập vào Game.

3.3 Sử dụng tính năng “Chơi Ngay” của Sản Phẩm trong lần đăng nhập đầu tiên. Trong trường hợp này, tài khoản Game của Bạn sẽ gắn liền với thiết bị mà Bạn đang sử dụng để đăng nhập vào Game. Bạn có trách nhiệm định danh lại tài khoản của mình bằng cách khai báo các thông tin mà Game yêu cầu.

3.4 Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Bạn, Bầu Cua Offline khuyến cáo Bạn nên đăng nhập bằng tài khoản Bầu Cua Offline hoặc Tài Khoản Liên Kết khác của chính Bạn. Bầu Cua Offline sẽ không thể tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các khiếu nại của Bạn trong trường hợp Bạn không thể cung cấp đầy đủ thông tin để chứng minh Bạn là chủ sở hữu của tài khoản.

4. Thu Thập, Sử Dụng Và Bảo Vệ Thông Tin Khách Hàng

4.1 Theo quy định của pháp luật Việt Nam và để hỗ trợ tốt nhất cho Bạn về các vấn đề liên quan đến tài khoản của Bạn trong Game, khi Bạn tạo tài khoản sử dụng Sản Phẩm, Bạn cần phải cung cấp đầy đủ các thông tin sau đây:

(a) Họ và tên;
(b) Ngày, tháng, năm sinh;
(c) Địa chỉ đăng ký thường trú;
(d) Số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp;
(e) Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử (nếu có).

4.2 Trường hợp Bạn không cung cấp hoặc cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin nêu trên, Bầu Cua Offline có quyền (i) từ chối cung cấp dịch vụ cho Bạn; (ii) ngừng cung cấp dịch vụ Game cho Bạn hoặc hạn chế hoặc cấm sử dụng một số hoặc toàn bộ tính năng của tài khoản, xóa tài khoản và Dữ Liệu trong Game, xóa mọi thông tin liên quan, khóa tài khoản Game; và/hoặc (iii) từ chối tiếp nhận, giải quyết các khiếu nại của Bạn liên quan đến Game và/hoặc tài khoản của Bạn trong Game.

4.3 Bầu Cua Offline sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo mật Thông Tin Cá Nhân, Dữ Liệu của Bạn; mặc dù vậy, trong một số trường hợp cần thiết, theo quy định của pháp luật hoặc theo yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc Tòa án, Bầu Cua Offline sẽ cung cấp Thông Tin Cá Nhân của Bạn cho các Cơ quan nêu trên.

4.4 Việc đặt tên tài khoản, tên nhân vật của Bạn trong Game cần phải tuân thủ nguyên tắc đặt tên đã được công bố Tại Đây
4.5 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, Bầu Cua Offline và/hoặc bên thứ ba hợp tác với Bầu Cua Offline có thể căn cứ theo các thông tin do Bạn cung cấp để gửi đến Bạn các thông tin quảng cáo, thông tin hoạt động của Game thông qua các hình thức như tin nhắn, điện thoại, thư điện tử (email) … hoặc bất kỳ hình thức nào khác mà Bạn có thể tiếp nhận được thông tin; trong trường hợp này, bên thứ ba hợp tác với Bầu Cua Offline (nếu có) cũng có nghĩa vụ bảo mật Thông Tin Cá Nhân của Bạn như Bầu Cua Offline.

4.6 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tránh trường hợp bị mất, bị can thiệp vào tài khoản ngoài ý muốn (như bị hack), Bạn sẽ không tiết lộ (bất kể là vô tình hay hữu ý) thông tin về tài khoản, mật khẩu của Bạn trong Game cho bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả những người thân thích của Bạn; đồng thời, áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm bảo mật tài khoản của Bạn. Trong bất kỳ trường hợp nào, Bạn nhận thấy hay nghi ngờ tài khoản của mình bị đăng nhập trái với ý muốn của Bạn, Bạn có thể (i) ngay lập tức thay đổi mật khẩu và/hoặc (ii) thông báo cho Bầu Cua Offline và thực hiện các thủ tục cần thiết tạm khóa tài khoản nhằm giảm thiểu các thiệt hại cho Bạn theo đúng quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại khách hàng của Bầu Cua Offline.

4.7 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để tăng cường mức độ bảo mật, an toàn của dịch vụ, Bầu Cua Offline có quyền áp dụng một hoặc một vài biện pháp kỹ thuật và/hoặc phần mềm, ứng dụng vào trong hoặc bên cạnh Game; mặc dù vậy, việc áp dụng các biện pháp nêu trên không được là sự đảm bảo rằng tài khoản của Bạn không bị mất, bị hack và Bầu Cua Offline được miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm bởi các trường hợp này.

4.8 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên hệ thống, trường hợp Bạn không đăng nhập, sử dụng tài khoản Game trong vòng sáu (6) tháng kể từ lần đăng nhập cuối cùng, Bầu Cua Offline có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) xóa toàn bộ tài khoản của Bạn trong Game cùng với toàn bộ Dữ Liệu của Bạn.

4.9 Để Bầu Cua Offline có thể phục vụ Bạn tốt nhất, Bạn theo đây đồng ý, cho phép không hủy ngang rằng Bầu Cua Offline có quyền thông qua Game để thu thập thông tin về thiết bị và/hoặc các ứng dụng trên thiết bị của Bạn, kể cả việc gửi đến thiết bị của Bạn các phần mềm, ứng dụng nhằm thu thập một số thông tin kỹ thuật được chứa đựng trong thiết bị của Bạn. Bầu Cua Offline sẽ bảo mật toàn bộ các thông tin này theo đúng Chính sách bảo mật của Bầu Cua Offline.

5. Dịch Vụ Game

5.1 Khi Bạn đã đồng ý và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan và Quy Định Game, Bầu Cua Offline cấp cho Bạn quyền không độc quyền để sử dụng các dịch vụ và tính năng của Game cho mục đích cá nhân, không thể chuyển giao, chuyển nhượng và thương mại hóa.

5.2 Ngoài việc sử dụng Game được cấp cho Bạn như Điều 5.1, Bầu Cua Offline bảo lưu toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, mã nguồn Sản Phẩm, hình ảnh, tính năng, âm nhạc … trong Game cùng với các quyền khác liên quan đến Game và Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành động nào khác ngoài các quyền đã nêu tại khoản 5.1 Điều 5 nếu không được Bầu Cua Offline đồng ý trước bằng văn bản.

5.3 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng: 

(a) Trong quá trình vận hành và cung ứng Sản Phẩm, để phục vụ khách hàng tốt nhất, Bầu Cua Offline có quyền cập nhật, bổ sung, thay đổi, xóa, loại bỏ một hoặc một vài tính năng, giao diện, chức năng của Game mà không phải báo trước đến Bạn. Trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Game được xem là Bạn đã đồng ý với toàn bộ sự thay đổinày của Game; trường hợp Bạn không đồng ý, Bạn cần ngay lập tức ngưng sử dụng Game, không đăng nhập trở lại vào Game và gỡ bỏ Game hoàn toàn ra khỏi thiết bị của Bạn, trong trường hợp này, v sẽ có không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với tài khoản và Dữ Liệu của Bạn trong Game.
(b) Để đảm bảo tốc độ, sự trải nghiệm của Bạn trong Game, Bầu Cua Offline có quyền định kỳ hoặc tại bất kỳ thời điểm nào hợp lý thực hiện xóa Dữ Liệucũ lưu trữ trên máy chủ Game.
(c) Bầu Cua Offline sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật cần thiết nhằm hỗ trợ Bạn có được trải nghiệm tốt nhất khi sử dụng Sản Phẩm; mặc dù vậy, trong một số trường hợp ngoài ý muốn, Game có thể (i) bị gián đoạn cung cấp, (ii) bị lỗi (bug), (iii) bị mất hoặc trùng lặp một số thông tin, tính năng của Game và/hoặc tài khoản của Bạn, trong trường hợp này, Bầu Cua Offline sẽ áp dụng mọi biện pháp cần thiết (trong khả năng cho phép) trong thời gian hợp lý để khắc phục và Bạn đồng ý miễn trừ cho Bầu Cua Offline mọi trách nhiệm liên quan.
(d) Toàn bộ thông tin kỹ thuật, thông tin về tính năng, công thức, giải pháp kỹ thuật của Game đều là thông tin mật; vì vậy, Bầu Cua Offline không có nghĩa vụ cung cấp cho Bạn bất kỳ thông tin nào nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào.
(e) Để cung cấp dịch vụ Game đến Bạn tốt nhất và không ngừng cải thiện, Bầu Cua Offline có quyền điều chỉnh, cập nhật hoặc tối ưu hóa như thiết lập các trị số liên quan và/hoặc tính năng của các đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Game mà Bạn đã có hoặc đang sử dụng mà không cần báo trước hoặc cần sự đồng ý của Bạn và Bạn sẽ không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của Bầu Cua Offline.
(f) Game được cung cấp cho Bạn với mục đích giải trí cùng với các trải nghiệm (nhằm giải trí) của Bạn trong Game; tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan, toàn bộ các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng và Point trong Game không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Game; vì vậy, trường hợp tài khoản Game của Bạn bị xóa và/hoặc Game bị tạm ngưng hoặc ngưng cung cấp hoàn toàn (vì bất kỳ lý do nào), toàn bộ đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng, Point nêu trên cũng sẽ không còn giá trị sử dụng và sẽ bị xóa ngay sau khi được hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật (nếu có) và Bầu Cua Offline không có nghĩa vụ hoàn trả, bồi thường bất kỳ khoản tiền mặt hay hiện vật, hiện kim nào cho Bạn; mặc dù vậy, Bầu Cua Offline sẽ nỗ lực thông báo trước đến Bạn trong một khoảng thời gian hợp lý và có phương án để đảm bảo quyền lợi của Bạn theo đúng quy định pháp luật.
Point là một loại đơn vị ảo củaGame, được sử dụng chỉ để quy đổi thành các đơn vị ảo, vật phẩm ảo khác trong Game và tồn tại cùng với Tài Khoản Game của Bạn.
Tương tự như các vật phẩm ảo, đơn vị ảo, điểm thưởng khác trong Game, Point không phải là tài sản, không có giá trị quy đổi ngược lại thành tiền, thẻ thanh toán, phiếu thưởng hoặc các hiện vật có giá trị giao dịch bên ngoài Game và/hoặc chuyển cho tài khoản Game khác.
(g) Các chương trình khuyến mại, sự kiện trong Game sẽ chỉ được thông báo chính thức trên Trang Chủ Của Game và/hoặc thông báo bằng hệ thống trong Game; vì vậy, đối với những thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại, lời chào mời không xuất phát từ những nguồn chính thống nêu đều có thể nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản của Bạn và Bầu Cua Offline không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với Bạn trong trường hợp này.
(h) Bầu Cua Offline chỉ chấp nhận việc thanh toán qua kênh thanh toán của Bầu Cua Offline hoặc kênh thanh toán do đối tác của Bầu Cua Offline cung cấp được giới thiệu, công bố trong Game và/hoặc tại Trang Chủ Của Game; trường hợp Bạn sử dụng các kênh thanh toán khác thì Bầu Cua Offline sẽ không có bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn. Mặc dù vậy, trong bất kỳ trường hợp nào sau khi Bạn thanh toán thành công, Bầu Cua Offline đã ghi nhận số đơn vị quy đổi tương ứng vào tài khoản của Bạn trong Game nhưng sau đó bị đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán yêu cầu hoàn tiền (do có yêu cầu, khiếu nại từ chủ thẻ) thì Bầu Cua Offline buộc phải thực hiện yêu cầu hoàn tiền này theo các quy định liên quan và sẽ khấu trừ tương ứng vào tài khoản của Bạn, và các lợi ích khác mà Bạn có được từ lần thanh toán đó, ; trường hợp lần khấu trừ đó không đủ (do Bạn đã sử dụng) thì Bầu Cua Offline có quyền khấu trừ vào các lần tiếp theo và/hoặc thu hồi vật phẩm ảo mà Bạn dùng đơn vị quy đổi để có được. Ngoài ra, trong một số trường hợp, tùy mức độ vi phạm, Bạn có thể bị khóa tài khoản vĩnh viễn liên quan đến hành vi này.

6. Hành Vi Vi Phạm Và Biện Pháp Xử Lý

6.1 Bên cạnh việc tuân thủ các Quy Định Game, Bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào sau đây:

(a) Lợi dụng việc sử dụng Game để:

(i) Chống lại Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;
(ii) Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
(iii) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp Luật quy định;
(iv) Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;
(v) Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ trong Game, đặc biệt là hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm;
(vi) Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

(b) Thực hiện các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Bầu Cua Offline và Nhà phát triển đối với với Sản Phẩm dưới đây:

(i) Xóa các thông tin liên quan đến bản quyền, quyền sở hữu trí tuệ trên Sản Phẩm;
(ii) Chỉnh sửa, đảo ngược mã, biên tập lại mã của Sản Phẩm hoặc dùng các cách thức khác để phát hiện mã nguồn gốc của Sản Phẩm;
(iii) Scan, kiểm tra, kiểm thử để phát hiện hay tìm kiếm lỗi (bug) hoặc điểm yếu tồn tại của Sản Phẩm cho mục đích bất chính;
(iv) Tiến hành sao chép, chỉnh sửa, thêm, bớt, thay đổi tính năng hoặc hiệu quả vận hành của Sản Phẩm đối với dữ liệu sinh ra và lưu trữ tại bất kỳ điểm nào trong quá trình vận hành Sản Phẩm hoặc dữ liệu tương tác của máy chủ (server) và client trong quá trình vận hành Sản Phẩm và dữ liệu hệ thống cần thiết để vận hành Sản Phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn ở plug-in, auto hoặc hệ thống liên quan khác kết nối với các công cụ của bên thứ ba khi chưa được Bầu Cua Offline cho phép, đồng ý trước bằng văn bản;
(v) Sử dụng, cho thuê, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa, liên kết, chuyển tải, biên tập, xuất bản hay tạo các website, microsite … đối với các nội dung sở hữu trí tuệ mà Bầu Cua Offline sở hữu hoặc được độc quyền sử dụng, phân phối, phát hành;
(vi) Tạo các website, microsite liên quan đến Sản Phẩm hoặc tương tự hoặc hoàn toàn giống với Sản Phẩm.

(c) Liên quan đến vận hành, sử dụng Game:

(i) Sử dụng trái phép tài khoản, mật khẩu của người chơi khác.
(ii) Thực hiện việc mua bán, trao đổi đơn vị ảo, vật phẩm ảo, điểm thưởng trong Game hoặc tài khoản Game giữa người chơi với nhau bằng tiền, hiện vật hay hiện kim.
(iii) Phá vỡ tính công bằng trong Game bằng việc (i) lợi dụng – bất kể là vô tình hay hữu ý – (các) lỗi trong Game, thiếu sót trong kịch bản, thiết kế của Game nhằm mục đích gian lận hay bất kỳ hành vi nào vi phạm Quy Định Game; (ii) sử dụng phần mềm, ứng dụng và/hoặc thiết bị thứ ba để can thiệp vào Game và/hoặc hệ thống máy chủ của Game và/hoặc (iii) bất kỳ hành vi nào nhằm giành được lợi thế nhiều hơn so với người chơi khác trái với Quy Định Game.
(iv) Đầu cơ, trục lợi các đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong Game và/hoặc sử dụng các đơn vị ảo, vật phẩm ảo được tạo ra trái với Quy Định Game.
(v) Bằng cách này hay cách khác để gian lận, không tuân thủ Quy Định Game nhằm thu lợi bất chính.
(vi) Bàn luận hoặc thể hiện quan điểm chính trị, tôn giáo, sắc tộc trong Game.
(vii) Nói tục, chửi bậy và/hoặc có hành vi, lời nói xúc phạm đến danh dự, uy tín, nhân phẩm của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào bất kể là trong Game hay ngoài Game.
(viii) Thực hiện các hành vi dụ dỗ, lôi kéo, hứa hẹn với người chơi khác nhằm mục đích lừa đảo.
(ix) Mạo nhận hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Bạn là một người chơi khác và/hoặc người khác (không phải là Bạn) trong Game.
(x) Mạo nhận hay cố ý làm cho người khác lầm tưởng Bạn là nhân viên, người lao động hay cộng tác viên của Bầu Cua Offline.
(xi) Có bất kỳ hành vi, lời nói, cử chỉ hay thái độ làm tổn hại đến uy tính, thương hiệu của Game và/hoặc Bầu Cua Offline.
(xii) Thực hiện các hành vi gây rối, gây mất an ninh trật tự tại trụ sở hay bất kỳ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh nào Bầu Cua Offline và/hoặc các đơn vị liên kết với Bầu Cua Offline.
(xiii) Có bất kỳ lời nói, cử chỉ hay hành động nào xâm phạm đến thân thể, uy tín, danh dự, nhân phẩm hay đe dọa nhân viên, người lao động (bất kể là nhân viên thời vụ, cộng tác viên hay nhân viên chính thức) của Bầu Cua Offline.
(xiv) Các hành vi khác (i) vi phạm pháp luật; (ii) trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam; (iii) trái với quy tắc hành xử thông thường của cộng đồng người sử dụng Game điện tử trên mạng và/hoặc của ngành giải trí trực tuyến.

6.2 Đối với các hành vi vi phạm Quy Định Game, Bầu Cua Offline có quyền tự mình và/hoặc thông qua hệ thống, tính năng của Game để xử lý các hành vi vi phạm; tùy theo mức độ, các hành vi vi phạm có thể bị xử lý theo một hoặc một vài hình thức sau:

(a) Nhắc nhở: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm lần đầu và gây ít ảnh hưởng đến Game và/hoặc người chơi khác.
(b) Cảnh cáo: Áp dụng đối với các hành vi vi phạm đã bị nhắc nhở nhưng không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xi) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(c) Khấu trừ và/hoặc xóa đơn vị ảo, vật phẩm ảo trong Game: Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo mà không khắc phục và/hoặc tái phạm VÀ/HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (iii), (iv), (v) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(d) Khóa tài khoản có thời hạn (thời hạn cụ thể sẽ tùy thuộc vào hành vi, mức độ vi phạm): Áp dụng đối với các hành vi đã bị Cảnh cáo VÀ/HOẶC đã bị xử lý theo quy định tại điểm (c) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các tiểu mục (xii), (xiii) điểm (c) khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(e) Khóa tài khoản vĩnh viễn: Áp dụng đối với các hành vi đã bị xử lý theo quy định tại điểm (d) khoản 6.2 Điều này mà không khắc phục và/hoặc tái phạm HOẶC vi phạm quy định tại các điểm (a), (b), tiểu mục (i), (ii), (xiv) điểm (c), khoản 6.1 Điều 6 của Điều Khoản Sử Dụng này.
(f) Chuyển hồ sơ đến Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để xử lý vi phạm hay khởi tố hình sự: Áp dụng cho tất cả các hành vi vi phạm khi có dấu hiệu hình sự.
Mặc dù đã có quy định cụ thể ở trên, trong một số trường hợp đặc biệt, Bầu Cua Offline có quyền áp dụng bổ sung hoặc áp dụng đồng thời các biện pháp xử lý nhằm mục đích răn đe và/hoặc đảm bảo môi trường Game lành mạnh, công bằng.

6.3 Trường hợp Bầu Cua Offline phát hiện và/hoặc được nhận khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc vi phạm Quy Định Game của Bạn và/hoặc tài khoản trong Game của Bạn thì tùy theo hành vi và mức độ vi phạm mà Bầu Cua Offline có toàn quyền xử lý theo Quy Định Game; đồng thời, Bầu Cua Offline có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) công bố tên tài khoản của Bạn, hình thức xử lý lên Trang Chủ Của Game, thông báo bên trong Game cho những người chơi khác và/hoặc các kênh thông tin khác mà Bầu Cua Offline có thể tiếp cận, thông tin đến những người chơi khác của Game.

7. Giải Quyết Khiếu Nại, Tố Cáo Liên Quan Đến Game

7.1 Mọi khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Game sẽ chỉ được Bầu Cua Offline tiếp nhận và phản hồi qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến (online) (i) trong Game hoặc (ii) tại trang: https://baucuaoffline.com/lien-he/ hoặc (iii) số điện thoại hotline 0333538930 và theo đúng Quy trình Chăm sóc và phản hồi khách hàng của Long Đỉnh tại thời điểm tiếp nhận khiếu nại.

7.2 Để thực hiện khiếu nại, tố cáo hay phản ánh liên quan đến Game, tài khoản của Bạn cần phải là tài khoản đã được định danh đầy đủ để Bầu Cua Offline có cơ sở tiếp nhận và liên hệ với Bạn. Trường hợp tài khoản của Bạn chưa được định danh đầy đủ hoặc Bầu Cua Offline có cơ sở hợp lý để cho rằng thông tin Bạn cung cấp là không chính xác thì Bầu Cua Offline có quyền từ chối giải quyết khiếu nại, tố cáo của Bạn cho đến khi Bạn cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác.

7.3 Bạn đồng ý rằng, phản hồi của Bầu Cua Offline về các khiếu nại, tố cáo của Bạn thông qua kênh Chăm sóc khách hàng trực tuyến là quyết định cuối cùng và chính thức của Bầu Cua Offline theo đúng quy định của Luật Giao Dịch Điện Tử 2005.

8. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

8.1 Toàn bộ Game và các tài liệu liên quan là tài sản sở hữu trí tuệ của Bầu Cua Offline và Nhà phát triển của Game, do đó khi Bầu Cua Offline cấp quyền cho Bạn sử dụng dịch vụ Game như đã nêu tại Điều 5.1, Bạn hiểu rằng, Bạn chỉ được tải gói cài đặt sản phẩm về thiết bị của mình, cài đặt và sử dụng mà không thực hiện bất kỳ hàng vi nào nhằm thay đổi tính trạng của Sản Phẩm.

8.2 Toàn bộ Dữ Liệu sinh ra trong quá trình Bạn sử dụng Game đều thuộc quyền sở hữu duy nhất của Bầu Cua Offline; theo đó, Bầu Cua Offline được toàn quyền lưu trữ, sử dụng, xử lý các Dữ Liệu này.

9. Tuân Thủ Pháp Luật

9.1 Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng, Bạn sẽ (i) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến Game, (ii) tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật nơi Bạn truy cập, sử dụng Game hoặc pháp luật của quốc gia mà Bạn mang quốc tịch và (iii) tự chịu trách nhiệm về bất kỳ hậu quả nào của việc không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại nơi mà Bạn truy cập, sử dụng Game và đảm bảo Bầu Cua Offline sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan.

9.2 Trường hợp Bầu Cua Offline nhận được bất kỳ khiếu nại, thông báo hay yêu cầu nào liên quan đến việc Bạn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên và/hoặc Bầu Cua Offline có cơ sở để suy đoán hợp lý dựa trên các thông tin mà Bầu Cua Offline có được thì Bầu Cua Offline có quyền (i) ngưng cung cấp dịch vụ Game cho Bạn mà không phải báo trước hay chịu bất kỳ trách nhiệm nào với Bạn và/hoặc (ii) chặn toàn bộ truy cập đến từ quốc gia nghiêm cấm việc sử dụng Game.

10. Luật Áp Dụng

Điều Khoản Sử Dụng này được áp dụng và giải thích theo các quy định của pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về mọi vấn đề, khía cạnh liên quan đến Điều Khoản Sử Dụng.

11. Sửa Đổi Điều Khoản Sử Dụng Và Hiệu Lực

11.1 Điều Khoản Sử Dụng này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11năm 2018 cho đến khi có văn bản thay thế hoặc hủy bỏ và thay thế cho tất cả các Điều Khoản Sử Dụng trước đó liên quan đến Game.

11.2 Bạn đồng ý rằng, Bầu Cua Offline có quyền sửa đổi, bổ sung một phần hoặc toàn bộ các quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này mà không cần có sự đồng ý trước của Bạn. Trường hợp Bạn không đồng ý với các điểm sửa đổi, bổ sung, Bạn có quyền chấm dứt sử dụng Game trước khi các điểm sửa đổi, bổ sung có hiệu lực; trường hợp Bạn tiếp tục sử dụng Game thì sẽ được hiểu là Bạn đã đồng ý với toàn bộ các điểm sửa đổi, bổ sung đó.

11.3 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với Quy chế sử dụng Bầu Cua Offline và/hoặc Thỏa thuận sử dụng của các Tài Khoản Liên Kết thì quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này sẽ được ưu tiên áp dụng.

11.4 Trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Điều Khoản Sử Dụng này với các Thông báo chính thức của Bầu Cua Offline thì nội dung của Thông báo chính thức đó được ưu tiên áp dụng trước.

12. Điều Khoản Còn Lại

12.1 Việc một hoặc một vài điều khoản trong Điều Khoản Sử Dụng này bị Tòa án tuyên bố là vô hiệu sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại và các điều khoản còn lại đó vẫn có giá trị ràng buộc Bạn với Bầu Cua Offline.

12.2 Việc Bầu Cua Offline không thực hiện hoặc chậm thực hiện bất kỳ quyền, hay biện pháp xử lý nào theo quy định tại Điều Khoản Sử Dụng này hay Quy Định Game không được xem là sự từ bỏ bất kỳ quyền, biện pháp xử lý nào trong Điều Khoản Sử Dụng này và việc thực hiện một phần hoặc toàn bộ quyền đơn lẻ cũng không loại trừ việc thực hiện bất kỳ quyền, quyền hạn hoặc biện pháp xử lý khác quy định trong Điều Khoản Sử Dụng này.